Paikallishistoriallinen arkisto

Luodon paikallishistoriallinen arkisto aloitti toimintansa Larsmo Hembygdsföreningenin puitteissa 1980-luvun alussa nimellä Hembygdsarkivet. Vuonna 1985 otettiin käyttöön nimen nykyinen muoto. Muutama vuosi myöhemmin kunnan kulttuurilautakunta (nykyinen sivistyslautakunta) ryhtyi hoitamaan hallintoa.

Sivistyslautakunta valitsee joka toimikaudeksi arkistoryhmän joka johtaa työtä arkistossa. Arkistoryhmän ensisijaisena tehtävänä paikallistasolla on kerätä asiakirjoja yhdistysten, yritysten ja yksittäisten henkilöiden toiminnasta. Vastaanotettu materiaali järjestetään, rekisteröidään ja säilytetään turvallisella tavalla ja pidetään käytettävissä mahdollista tutkimusta ja muita tarkoituksia varten. Arkisto vastaanottaa materiaalia joko lahjoituksina tai tallentamista varten.

Arkistoryhmän toinen tärkeä tehtävä on harjoittaa paikallishistoriallista tutkimusta ja opastaa arkiston kokoelmista kiinnostuneita. Arkistossa on tänä päivänä mittava kokoelma materiaalia:

 •  kulttuuriyhdistyksiltä
 •  taloudellisilta yhteisöiltä
 •  yrityksiltä
 •  tilojen ja yksittäisten henkilöiden arkistoista
 •  paikallisen tutkimuksen koosteita
 •  huomattava kuvakokoelma henkilötietoineen,lehtileikekokelmia, karttoja ym.


Jatkuvaa tutkimus- ja dokumentointityötä tehdään:

 •  muinaismuistojen rekisteröinti
 •  maastamuutto- ja sukurekisteri
 •  yksittäisten henkilöiden elämänkuvauksia
 •  kouluprojekti "I Schalins fotspår"
 •  Luoto muinaisajasta nykyaikaan


Osa tutkimuskohteista on dokumentoitu myös kirjamuodossa Larsmo Hembygdsföreningenin kustantamon julakaisemana. Alkuperäiset käsikirjoitukset löytyvät arkistosta.