Fornminnen i Larsmo


De första klipporna i Larsmo steg upp ur havet för cirka 2 000 år sedan. Därför kan man inte vänta sig att finna några fornlämningar från sten- och bronsåldern hos oss. Däremot har man hittat lämningar av yngre ålder. En del är registrerade av museiverket, medan andra tills vidare har införts här på Larsmo lokalhistoriska arkivs lista.

Av nedanstående tabell framgår fasta och marinbaserade fornlämningar i Larsmo vilka är registrerade av museiverket.

Fornminnen som införts enbart på Larsmo Lokalhistoriska Arkivs lista

Larsmo lokalhistoriska arkivs krafter har lokaliserat nedanstående fornminnen som föreslås upptas på Museiverkets lista. 

Nere på sidan presenteras sälskyttevärn som bl.a. Bo Sandström lokaliserat och delvis markerat med skylt på platsen.