LARSMO LOKALHISTORISKA ARKIV

Allra först om fotografiet överst på vår hemsida. Bilden är tagen i trädgården vid Larsmo prästgård på Marieholm år 1899. Personerna från vänster är: fru Schalin, Lars Schalin, Gideon Lillius, Aura Lililius, Ragnhild Lilius och Sofia Stens. Personerna på fotografiet sitter i en "berså" där marken är täckt med en tät matta av björnmossa.

Lokalhistoriska arkivet i Larsmo påbörjade sin verksamhet inom Larsmo Hembygdsförening i början av 1980-talet under namnet Hembygdsarkivet. År 1985 antogs nuvarande benämning. Något år senare övertogs administrationen av kommunes kulturnämnd, senare nämnden för barnomsorg och bildning.

Kommunens bildningsnämnden utser för varje mandatperiod en arkivgrupp som ideellt leder arbetet i arkivet. Arkivgruppens uppgift är att på lokalplanet insamla föreningars, företags och enskilda personers handlingar. Mottagna handlingar ordnas upp, registreras och bevaras på ett tryggt sätt och hålls tillgängliga för forskning och andra ändamål. Arkivet tar emot handlingar antingen som deponerat eller donerat material. En annan viktig uppgift för arkivgruppen är att bedriva lokalhistorisk forskning och att vägleda dem som vill utnyttja arkivsamlingarna.

Lokalhistoriska arkivet innehåller i dag ett omfattande arkivmaterial från:
 

 • kulturföreningar
 • ekonomiska sammanslutningar
 • företag
 • gårdsarkiv och enskilda personers arkiv
 • den lokala forskningens sammanställningar
 • en ansenlig bildsamling med tillhörande identifikationer, urklippssamlingar, kartor m.m.
Fortlöpande forsknings- och dokumentationsarbete pågår:
 • registrering av fornminnen
 • emigrant- och släktregistret
 • enskilda personers levnadsbeskrivningar
 • skolprojektet "I Schalins fotspår"
 • Larsmo från istid till nutid