Övriga arkiv

6.2. Skolväsendet  
6.2.1. Lärarbeskrivningen  
6.2.2. Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola  1908-2003
6.2.3. Bosund skolas distriktskassahandlingar  1920-1953
6.2.4. Från barnudervisningen till skola i Larsmo  1822-2011
6.2.4. Grev skola  
     
6.3. Hälsa, medicin och sjukvård  
     
6.4. Kommunikation  
6.4.1. Väg- och brobyggen i Larsmo under 1700-1800-talet  
     
6.5. Fotografisamling  
6.5.1. Larsmo lokalhistoriska arkiv , fotografisamling  
6.5.2. Fotografisamling, Nyfelt Alf, Björkskog Fredrik  
6.5.3. Hembygdsföreningens utställningslåda  
6.5.4. Hembygdsföreningens utställningsbilder  
6.5.5. Pensionärsföreningens utställningsbilder  
6.5.6. Krigsbilder 1939- 
6.5.7. Diabildssamling, Snellman Ragnar  
6.5.8. *** Fotosamlingar, skolor *** 1900-
6.5.8.1. Rådmans skola 1970
6.5.8.2. Holms skola  
6.5.9. Paschinsky Pentti, fotosamling från Jovarpet  
     
     
6.6. Urklipp och dagstidningar  
6.6.1. Tidninsurklipp från Jakobstads Tidningen (JT)
Bror Lillqvists samling
1962-1973
6.6.2. Tidninsurklipp från Jakobstads Tidningen (JT)
Larsmo hembygdsförenings samling
1986-2008
6.6.2. Tidninsurklipp från Österbottens Tidningen (ÖT)
Larsmo hembygdsförenings samling
2008-
6.6.3. Dags- och nyhetstidningar från olika tider under 1900-talet 1912-1964
6.6.4. Årgång 1916 av Pedersöre 1916
6.6.5. Tidninsurklipp från Jakobstads Tidningen (JT)
Birgitta och Rurik Öhmans samling
1964-1988
6.6.6. Brages urklipp (kopior ur Brages Pressarkiv) 1909-1976
     
6.7.  Emigranthandlingar  
6.7.1. Emigrantprojekt, Larsmo lokalhistoriska arkiv  
6.7.2. Levlin Per-Erik, amerikaforskning 1844-1905
6.7.3. Braskén Gretel, emigrantprojektet  
6.7.4.    
6.7.5. Nyman Vera, emigrantforskning 1841-1911
     
6.8. Krigstid  
6.8.1. Larsmo-Jakobstad hästutskrivningsnämnd  1940-1945
6.8.2. Hembygdsfronten  1939-1940
6.8.3. Militärpass  1917- 
6.8.4. Ofärdsåren  1808- 
6.8.5. Ved- och bränsleförmedlingen under kriget  1940-1951
6.8.6. Evakuerad boskap i Larsmo under kriget  1940-1941
     
6.9. Näringsverksamheter  
6.9.1. Säljakt  1937- 
     
6.10. Kartor  
     
6.11. Kyrkohandlingar  
6.11.1. Kommunal kyrkostämmo och tingsprotokoll  
6.11.2. Anders Ehrström  1787-2007
     
6.12. Kommunala handlingar  
     
6.13. Bok- och tidningssamlingar  
     
6.14. Skärgården  
6.14.1. Öura  
     
6.15. Filmer, kasetter, cd, dvd  
     
6.16. Släkt- och bygdeforsknings handlingar  
6.16.1. Släktforskning  
6.16.2. Bygdeforskning  
     
     
     
     
     

13.10.2023