Folkbiblioteket

 

Här några exemplar av de böcker som finns i folkbiblioteket:

 

Aho Juhani (1861-1921), Tavaststjerna Karl A övers., Söderström, Borgå 1886 239s
Folklif

Aho Juhani (1861-1921) 127 s
Huru jag blef väkt

Aho Juhani (1861-1921) Söderström, Helsingfors 1892 202s
Nya spånor

Ahrenberg Jac. (1847-1914) Söderström, Helsingfors 1893 296s
Familjen på Haapakoski

Ahrenberg Jac. (1847-1914) Söderström, Borgå 1889 226s
Hihuliter: skildringar från östra Finland

Allardt Anders (1855-1942) 1886 185s
Byberättelser: bilder ur svenskt allmogelif i Nyland

Barnes Irene H. Stockholm 1897 95s
Bakom den stora muren: Skildringar från Kina.

Becker Carl Fredrik (1777-1806) 1839 545s
Verldshistoria

Bergroth Gustaf Elis, Nykterhetens vänner 1901 19s
I nykterhetsfrågan: några ord till den kristna allmänheten

Blomqvist Axel, C. E. Fritzes hofbokh., Stockholm 1895 131s
Handledning i djurskyddslära för hemmet och skolan

Collin Maria (1864-1933) Åhlén & Åkerlund, Stockholm 1927 26s
Flamskväv och finnväv

Collin Maria (1864-1933) Natur & kultur, Stockholm 1928 159s
Gamla vävnader och deras mönster

Collins Wilkie (1824-1889) Bonnier, Stockholm 1875 146s
Nya berättelser. 1, På frusna djup : dramat : berättelse i 5 scener

Cooper James Fenimore (1789-1851) Hellstens, Stockholm 1858 378s
Gräsöknen: berättelse

Cooper James Fenimore (1789-1851) Hellstens, Stockholm 1861 403s
Landtmätaren: berättelse

Corelli Marie, Kullman Emilie övers. Fr. Skoglund, Stockholm 1889 390s
Två verldar

Dahn Felix, Bille, Stockholm 1886 126s
Nunnekriget i Poitiers: historisk roman från folkvandringarnas tid

Dickens Charles (1812-1870) Z. Hæggströms förlag., Stockholm 1877 547s
Bleak house

Dickens Charles (1812-1870) Z. Hæggströms förlag., Stockholm 1878 513s
Bleak house II

Dietrichson Lorentz (1834-1917) Stockholm 1873 500s
Det skönas verld: estetik och konsthistoria med specielt afseende på den bildande konsten

Ebers Georg, F. & G. Beijers förlag, Stockholm 1889 256s
Gred: roman från det gamla Nürnberg

Eskelin Karolina, Helsingfors 1914 20s
Om hygienin i allmogehemmen och späda barns vård

Flodin Karl, Nordmann Petrus biuppslag förf. Helsingfors 1905 53s
Albert Edelfelt: En folkelig minnesskrift

Fogelklou Emilia, Bonnier, Stockholm 1928 95s
Vila och arbete jämte andra föredrag i praktisk psykologi

Forslund Karl-Erik (1872-1941) Wahlström & Widstrand, Stockholm 1907 207s
Djur: skisser och historier från Storgården

Gagneur Louise (1839-1902) Alb. Bonnier, Stockholm 1868 308s
Qvinnornas martyrskap: Social roman

Gasparin Agénor de, Normans förlagsexp.,Stockholm 1872 276s
Familjen, dess pligter, fröjder och sorger

Gaussen Louis, Cederschiöld Henrik Samuel övers., P. Palmberg, Stockholm 1865 256s
Verldens födelsedag: betraktelse öfver första kapitlet i bibeln: en bok för ungdomen

Gray Alice, Flodin, Stockholm 1874 62s
Herrans bön tillämpad på det dagliga lifvet. 4, Den lilla gatsoperskan

 

6.1.2015