Folkbiblioteket

 

Nedan några exemplar av böcker i folkbiblioteket.

 

Aho Juhani (1861-1921), Tavaststjerna Karl A övers., Söderström, Borgå 1886 239s

Folklif

 

Aho Juhani (1861-1921) 127 s

Huru jag blef väkt

 

Aho Juhani (1861-1921) Söderström, Helsingfors 1892 202s

Nya spånor

 

Ahrenberg Jac. (1847-1914) Söderström, Helsingfors 1893 296s

Familjen på Haapakoski

 

Ahrenberg Jac. (1847-1914) Söderström, Borgå 1889 226s

Hihuliter : skildringar från östra Finland

 

Allardt Anders (1855-1942) 1886 185s

Byberättelser : bilder ur svenskt allmogelif i Nyland

 

Barnes Irene H. Stockholm 1897 95s

Bakom den stora muren : Skildringar från Kina.

 

Becker Carl Fredrik (1777-1806) 1839 545s

Verldshistoria

 

Bergroth Gustaf Elis, Nykterhetens vänner 1901 19s

I nykterhetsfrågan: några ord till den kristna allmänheten

 

Blomqvist Axel, C. E. Fritzes hofbokh., Stockholm 1895 131s

Handledning i djurskyddslära för hemmet och skolan

 

Collin Maria (1864-1933) Åhlén & Åkerlund, Stockholm 1927 26s

Flamskväv och finnväv

 

Collin Maria (1864-1933) Natur & kultur, Stockholm 1928 159s

Gamla vävnader och deras mönster

 

Collins Wilkie (1824-1889) Bonnier, Stockholm 1875 146s

Nya berättelser. 1, På frusna djup : dramat : berättelse i 5 scener

 

Cooper James Fenimore (1789-1851) Hellstens, Stockholm 1858 378s

Gräsöknen : berättelse

 

Cooper James Fenimore (1789-1851) Hellstens, Stockholm 1861 403s

Landtmätaren : berättelse

 

Corelli Marie, Kullman Emilie övers. Fr. Skoglund, Stockholm 1889 390s

Två verldar

 

Dahn Felix, Bille, Stockholm 1886 126s

Nunnekriget i Poitiers : historisk roman från folkvandringarnas tid

 

Dickens Charles (1812-1870) Z. Hæggströms förlag., Stockholm 1877 547s

Bleak house

 

Dickens Charles (1812-1870) Z. Hæggströms förlag., Stockholm 1878 513s

Bleak house II

 

Dietrichson Lorentz (1834-1917) Stockholm 1873 500s

Det skönas verld : estetik och konsthistoria med specielt afseende på den bildande konsten

 

Ebers Georg, F. & G. Beijers förlag, Stockholm 1889 256s

Gred : roman från det gamla Nürnberg

 

Eskelin Karolina, Helsingfors 1914 20s

Om hygienin i allmogehemmen och späda barns vård

 

Flodin Karl, Nordmann Petrus biuppslag förf. Helsingfors 1905 53s

Albert Edelfelt. : En folkelig minnesskrift

 

Fogelklou Emilia, Bonnier, Stockholm 1928 95s

Vila och arbete jämte andra föredrag i praktisk psykologi

 

Forslund Karl-Erik (1872-1941) Wahlström & Widstrand, Stockholm 1907 207s

Djur : skisser och historier från Storgården

 

Gagneur Louise (1839-1902) Alb. Bonnier, Stockholm 1868 308s

Qvinnornas martyrskap : Social roman

 

Gasparin Agénor de, Normans förlagsexp.,Stockholm 1872 276s

Familjen, dess pligter, fröjder och sorger

 

Gaussen Louis, Cederschiöld Henrik Samuel övers., P. Palmberg, Stockholm 1865 256s

Verldens födelsedag : betraktelse öfver första kapitlet i bibeln : en bok för ungdomen

 

Gray Alice, Flodin, Stockholm 1874 62s

Herrans bön tillämpad på det dagliga lifvet. 4, Den lilla gatsoperskan

 

...

 

 

 

6.1.2015