Fotoregister / by:

Här hittas fotografier på gårdar, vyer, arbetsredskap och fotografier med oindentiferade personer. Registret innehåller uppgifter när fotografiet är taget, motiv och en kort beskrivning, samt i vilken mapp fotografiet hittas.


Vägarbete Grev-Holm

Vägarbete i Larsmo

Grev - Holm

4.4.2013