Enskilda personers arkiv

 
5.4.1.    
5.4.2. Henriksson Sjöberg, Lovisa  
5.4.3. Lilius, Gideon och Rafael  
5.4.4. Cronhielm Polycarpus S.E.  
5.4.5. Lillqvist, Ellen  
5.4.6. Lillqvist, Bror, Lars och Gunvor  
5.4.7. Wikström Alfred  
5.4.8. Fagerudd Henry  
5.4.9. Sandvik, Alf, Per och Dagny  
5.4.10. Östman Anni  
5.4.11.1. Holmström Anders 1797-1911
5.4.11.2. Söderbacka Gunnel, Holmqvist August Jakobsson 1845- 
5.4.12. Finnäs, Alvar och Greta  
5.4.13. Malmsten Edvin och Ellen 1921-1986
5.4.14. Sandvik Thure 1934-1952
5.4.15. Björkvik Arthur Leander 1924-1954
5.4.16. Levander Runa  
5.4.17. Nygren Erik  
5.4.18. Finholm Georg 1917-1941
5.4.19. Jungner Gunnar 1922-1967
     
     
     
16.10.2023