Gårdsarkiv

 
5.3.1. Fagerudd gårdsarkiv  
5.3.2. Finnäs, Johan och Thure gårdsarkiv  
5.3.3.    
5.3.4. Malmsten, Edvin och Ellen gårdsarkiv  
5.3.5. Fagerhed, Ingvald och Britta gårdsarkiv  
5.3.6. Holm hemmans gårdsarkiv  
5.3.7. Haglund, Alarik gårdsarkiv  
5.3.8. Liljekvist, Henry gårdsarkiv  
5.3.9. Larsson, Erik och Etel gårdsarkiv  
5.3.10. Kaptens / Murmästars gårdsarkiv  
5.3.11. Sandvik gårdsarkiv  
5.3.12. Berg, Viktor gårdsarkiv  
5.3.13. Brask Emil, Alfred, Märta och Jan, gårdsarkiv 1850-1990
5.3.14. Sandströms gårdsarkiv  
5.3.15. Björk, Hjalmar och Helmi gårdsarkiv  
5.3.16. Holm Per och Karin gårdsarkiv 1898-1958
5.3.17. Sandvik Anders, Ellen och Sven gårdsarkiv 1774-1924
5.3.18. Hästö Stig Alfred Gustav gårdsarkiv 1826-1940
5.3.19. Stens Lars-Johan gårdsarkiv 1886-
5.3.20. Kuokkala-Törnvall 1719-1883
5.3.21. Stenberg Magnus och Erik,
Johannes Mattsson Sämskar
1722-2005
5.3.22. Lund Ulf gårdsarkiv
(Gustaf Eriksson Slussnäs,
Johannes Gustafsson Slussnäs)
1707-1919
5.3.23. Östman Viktor m.fl. Slussnäs hemman 1761-2007
5.3.24. Lund Erik Yngve och Lund Rolf 1926-1999
5.3.25. Enbär Sven, arkiv 1901-1960
5.3.26. Lindén Julius, arkiv 1943-1953
5.3.27. Nyhaga, Bosund (Liljekvis ) 1814-1944
5.3.28. Alm gårdsarkiv 1803-1974
5.3.29. Karl-Erik Finnäs gårdsarkiv  
5.3.30.    
5.3.31. Häggman Anders m.fl. gårdsarkiv Gertruds 1797-
5.3.32. Sämskar 1787-1895
     
     
     
13.10.2023