Arkivet är öppet

 

På grund av smittorisk är all besök till arkivet vid Sandlundens Åldringcenter förbjudet tillsvidare. Mera information på Larsmo kommuns hemsida.

 

Sista måndagen i månaden

Arkivet håller öppet sista måndagen i månaden kl 18-19 i sep, okt, nov, jan, feb, mars och i april. 
 

Arkivgruppen jobbar

Det går också bra att ta kontakt med någon av de ansvariga för ett besök vid någon annan tidpunkt. Under vinterhalvåret träffas forskargruppen vid arkivet oftast på tisdag förmiddagar från kl. 9. Registreringsgruppen anträffas vid arkivet från kl. 9 på onsdagförmiddagar.

Välkommen till arkivet!

 

2.11.2020