Kontakta i frågor som gäller

Lokalhistorisk forskning
Karl-Johan Fagerudd tel. 050 5581707 e-post karl-johan.fagerudd(at)multi.fi
 
Materialmottagning och registrering
Marlene Byggmästar tel. 044-7851420 epost marlene.byggmastar(at)multi.fi

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

04.10.2018