Efternamn:

Förnamn:

År:

Typ: Text: Mapp: Nr:
Back Ester   Skola Ester Back med skolklass i Västerby 5.4.7. 022
Back Georgina 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Back Georgina   Förening Larsmo Marthaförening utanför Holm cafe´ 6.5.1.4E 083
Back Ida 1930 Talko Kvinnfolk på städtalko på Västerbyskola. Kaffepaus på gårdsplanen. 6.5.1.1A 03
Backlund ?   Förening Festklädda 2.1.4.2. 01
Backlund Etel 1924 Barn Barn på begravning. Albert Lindströms begravning i april 1924 6.5.1.3H 10
Berg Edla 1930 Förening förkläden, katt 6.5.1.3A 03
Berg Edla 1950 Ute framför Bjärgas, snö 6.5.1.3A 08
Berg Elisabeth 1920-talet Skola Skolklass framför Holm skola. Lärare: Eva Häggman och Ellen Lillqvist 2.1.1. 29-06
Berg Elisabeth 1920-talet sent Ute En grupp barn i Sandvik 2.1.1. 21-05
Berg Elisabeth 1925 Ute   6.5.1.5Ö 01
Berg Elisabeth 1930 Förening förkläden, katt 6.5.1.3A 03
Berg Elisabeth 1940 Arbete tröskning vid Bjärgas, en oidentifierad 6.5.1.3A 07
Berg Elisabeth 1940 Ute skidutfärd 6.5.1.3A 06
Berg Elisabeth 1950 Ute Framför Bregs sommarstuga med fiskefångsten 6.5.1.3A 10
Berg Konrad 1950 Familj utanför sommarstugan 6.5.1.3A 01
Berg Konrad 1952 Emigrant hembesök 6.5.1.3A 09
Berg Lisi 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Berg Mauritz 1930 Förening förkläden, katt 6.5.1.3A 03
Berg Oskar 1930 Förening förkläden, katt 6.5.1.3A 03
Berg Sandra 1930 Förening förkläden, katt 6.5.1.3A 03
Berg Sandra 1930 Arbete Tegelslagning i Hannula tegelbruk 6.5.1.2B 084
Berg Sandra 1937 Arbete Fotograferade under en paus i tegelslagningsarbetet på Hannula 6.5.1.3H 20
Berg Sandra 1940 Arbete tröskning vid Bjärgas, en oidentifierad 6.5.1.3A 07
Berg Sandra 1940 Ute skidutfärd 6.5.1.3A 06
Berg Sandra 1950 Ute Framför Bregs sommarstuga med fiskefångsten 6.5.1.3A 10
Berg Svea 1930 Förening förkläden, katt 6.5.1.3A 03
Berg Svea 1940 Arbete tröskning vid Bjärgas, en oidentifierad 6.5.1.3A 07
Berg Vendla 1920-talet sent Ute En grupp barn i Sandvik 2.1.1. 21-05
Berg Vendla 1925 Ute   6.5.1.5Ö 01
Berg Vendla 1930 Bröllop Georg o. Ester Öhbergs bröllop 6.5.1.3B 02
Berg Vendla 1930 Förening förkläden, katt 6.5.1.3A 03
Berg Vendla 1940 Ute skidutfärd 6.5.1.3A 06
Berg Vendla 1950 Ute framför Bjärgas, snö 6.5.1.3A 08
Berg Vendla 1950 Familj framför Hedmans sommarvilla 6.5.1.3A 02
Berg Viktor 1930 Förening förkläden, katt 6.5.1.3A 03
Berg Viktor 1937 Ute   6.5.1.2B 085
Berg Viktor 1940 Ute skidutfärd 6.5.1.3A 06
Berg Viktor 1940 Arbete tröskning vid Bjärgas, en oidentifierad 6.5.1.3A 07
Berg Viktor 1940-talet ? Arbete Lastningsarbetare 2.1.1. 20-16
Berg Viktor 1950 Ute Framför Bregs sommarstuga med fiskefångsten 6.5.1.3A 10
Berg Viktor 1950 Familj utanför sommarstugan 6.5.1.3A 01
Berg Viktor 1950 Ute framför Bjärgas, snö 6.5.1.3A 08
Berg Viktor 1950 Familj framför Hedmans sommarvilla 6.5.1.3A 02
Bergendahl Adolf 1927 Bröllop Uppställda för fotografering på en äng. 6.5.1.1A 07
Bergendahl Brita-Johanna 1930 Talko Kvinnfolk på städtalko på Västerbyskola. Kaffepaus på gårdsplanen. 6.5.1.1A 03
Bergendahl Elna 1936 Skola Mellersta Österbottens vandrande folkhögskolas avslutning i Näs 6.5.1.4E 033
Bergendahl Elvira 1927 Bröllop Uppställda för fotografering på en äng. 6.5.1.1A 07
Bergroth Hanna   Ute   5.4.7. 104
Bergroth Hulda   Ute   5.4.7. 104
Björk ?   Förening Festklädda 2.1.4.2. 01
Björk Arne 1938 Förening Larsmo sångkör 42 personer Radioframträdande, sändning från Svenska gården 6.5.1.2B 032
Björk Artur 1927 Bröllop   6.5.1.1C 11
Björk Birgit 1936 Skola Mellersta Österbottens vandrande folkhögskolas avslutning i Näs 6.5.1.4E 033
Björk Birgitta 1950 Ute framför Bjärgas, snö 6.5.1.3A 08
Björk Erik 1920 Ute framför loftesbyggnaden 6.5.1.2B 056
Björk Erik 1930 Bröllop Georg o. Ester Öhbergs bröllop 6.5.1.3B 02
Björk Erik 1930 Konfirmation   6.5.1.2B 063
Björk Erik 1938 Förening Larsmo sångkör 42 personer Radioframträdande, sändning från Svenska gården 6.5.1.2B 032
Björk Fritjof 1930 Bröllop Georg o. Ester Öhbergs bröllop 6.5.1.3B 02
Björk Gerda 1920-talet Skola Skolklass framför Holm skola. Lärare: Eva Häggman och Ellen Lillqvist 2.1.1. 29-06
Björk Gerda 1920-talet sent Ute En grupp barn i Sandvik 2.1.1. 21-05
Björk Gerda 1925 Ute   6.5.1.5Ö 01
Björk Gerda 1930 Bröllop Georg o. Ester Öhbergs bröllop 6.5.1.3B 02
Björk Gerda 1930 Konfirmation   6.5.1.2B 063
Björk Helmi 1950 Ute Framför Bregs sommarstuga med fiskefångsten 6.5.1.3A 10
Björk Hjalmar 1920 Förening Larsmo-sångkör 6.5.1.1K 03
Björk Hjalmar 1920 Ute   6.5.1.3G 13
Björk Hjalmar 1929 Militär   6.5.1.2B 095
Björk Hjalmar 1930 Bröllop Georg o. Ester Öhbergs bröllop 6.5.1.3B 02
Björk Hjalmar 1952 Högtid Ivar Björkmans 50-årskalas i Jakobstad med släktingar från Larsmo 6.5.1.2B 093
Björk Ingrid 1920-talet sent Ute En grupp barn i Sandvik 2.1.1. 21-05
Björk Ingrid 1925 Ute   6.5.1.5Ö 01
Björk Ingrid 1938 Förening Larsmo sångkör 42 personer Radioframträdande, sändning från Svenska gården 6.5.1.2B 032
Björk John 1920-talet sent Ute En grupp barn i Sandvik 2.1.1. 21-05
Björk John 1925 Ute   6.5.1.5Ö 01
Björk John 1943 Militär Första plutonen i 5:te komp.i gruppen finns ovannämnda Larsmo-bor 6.5.1.2B 024
Björk Lennart 1920 Ute   6.5.1.2B 107
Björk Runar 1930-talet Skola Skolfoto från Holm skola, troligen från 1930-talet. 2.1.1. 29-04
Björk S 1999 Resa pensionerer på resa 2.2.2. Uc01
Björk Saimi 1927 Bröllop   6.5.1.1C 11
Björk Uno 1930 Bröllop Georg o. Ester Öhbergs bröllop 6.5.1.3B 02
Björklund Alarik 1918 ca Fotograf   6.5.1.3E 02
Björklund Alarik 1920-talet Ute   6.5.1.1D 04
Björklund Alfred   Ute   5.4.7. 110
Björklund Alfred   Ute " Sängsto-Alfred " 5.4.7. 095
Björklund Anni 1999 Resa pensionerer på resa 2.2.2. Uc01
Björklund Ellen 1917 Konfirmation Konfirmationsfoto från Larsmo 2.1.1. 29-01
Björklund Ellen 1917 Konfirmation   2.1.1. 29-01
Björklund Eva 1950-talet Skärgård I båt mot Gertrudsbron i början av 1950 talet. 2.1.1. 28-02
Björklund Guy 1989 Talko Bjenträsket, båtdelarna uppmärkes,avritas och fotgraferas 2.1.1. 15-05
Björklund Guy 1989 Talko Bjenträsket 1989 2.1.1. 15-02
Björklund Guy 1989 Talko Bjenträsket 2.1.1. 15-04
Björklund Ivar 1900-talets början Ute   6.5.1.5A 05
Björklund Joel 1936 Skola Mellersta Österbottens vandrande folkhögskolas avslutning i Näs 6.5.1.4E 033
Björklund Karin 1987 Förening Hembygdsföreningens arbetsgruppen för boken Krigsår. 6.5.1.4E 002
Björklund Margit 1950-talet Skärgård I båt mot Gertrudsbron i början av 1950 talet. 2.1.1. 28-02
Björklund Åke 1987 Förening I stödgruppen Krisår. Foto: Thomas Kuni 2.1.1. 13-04
Björklund Åke 1987 Förening Hembygdsföreningens arbetsgruppen för boken Krigsår. 6.5.1.4E 002
Björklund Åke 1999 Resa pensionerer på resa 2.2.2. Uc01
Björklöv Aili 1938 Förening Bosundmartorna på möte 6.5.1.1E 03
Björklöv Aili   Fotograf   6.5.1.1B 31
Björkman Alina 1952 Högtid Ivar Björkmans 50-årskalas i Jakobstad med släktingar från Larsmo 6.5.1.2B 093
Björkman Anders 1920 Familj   6.5.1.2B 123
Björkman Anders 1928 Ute familj sitter i gräset 6.5.1.3B 03
Björkman Anders 1928 Arbete vårhöet skall köras hem 6.5.1.3B 08
Björkman Anders 1928 Arbete höbärgning 6.5.1.3B 09
Björkman Anders 1928 Arbete Höbärgning 6.5.1.3B 05
Björkman Anni 1920 Barn   6.5.1.2B 112
Björkman Anni 1920 Bröllop   6.5.1.2B 110
Björkman Anni 1920 Fotograf   6.5.1.2B 048
Björkman Anni 1920 Familj   6.5.1.2B 123
Björkman Anni 1928 Arbete Höbärgning 6.5.1.3B 05
Björkman Anni 1928 Arbete höbärgning 6.5.1.3B 09
Björkman Anni 1930 Fotograf   6.5.1.2B 092
Björkman Berit 1950-talet Emigrant Bilden tagen i Yxsjöberg Sverige 6.7.1. 25
Björkman Berit 1950-tlet Ute Bild från Artur o Vera Grevs hus 6.7.1. 26
Björkman Dagmar 1952 Högtid Ivar Björkmans 50-årskalas i Jakobstad med släktingar från Larsmo 6.5.1.2B 093
Björkman Ellen 1930 Fotograf   6.5.1.2B 092
Björkman Gunnar 1950-talet Emigrant Bilden tagen i Yxsjöberg Sverige 6.7.1. 25
Björkman Hanna 1920 Familj   6.5.1.2B 123
Björkman Hildur 1920 Familj   6.5.1.2B 123
Björkman Hildur 1920-talet sent Ute En grupp barn i Sandvik 2.1.1. 21-05
Björkman Hildur 1925 Ute   6.5.1.5Ö 01
Björkman Hildur 1928 Arbete höbärgning 6.5.1.3B 09
Björkman Hildur 1928 Arbete Höbärgning 6.5.1.3B 05
Björkman Hildur 1928 Ute familj sitter i gräset 6.5.1.3B 03
Björkman Hildur 1935 Bröllop   6.5.1.2B 071
Björkman Ines 1920 Fotograf   6.5.1.2B 044
Björkman Ines 1920 Familj   6.5.1.2B 123
Björkman Ines 1920 Fotograf   6.5.1.2B 045
Björkman Ines 1927 Bröllop   6.5.1.2B 125
Björkman Ines 1928 Ute familj sitter i gräset 6.5.1.3B 03
Björkman Ivar 1917 Konfirmation   2.1.1. 29-01
Björkman Ivar 1917 Konfirmation Konfirmationsfoto från Larsmo 2.1.1. 29-01
Björkman Ivar 1924 Militär   6.5.1.2B 062
Björkman Ivar 1952 Högtid Ivar Björkmans 50-årskalas i Jakobstad med släktingar från Larsmo 6.5.1.2B 093
Björkman Ivar 1952 Högtid Ivar Björkmans 50-årskalas i Jakobstad med släktingar från Larsmo 6.5.1.2B 093
Björkman Johanna 1928 Ute familj sitter i gräset 6.5.1.3B 03
Björkman Kerttu 1952 Högtid Ivar Björkmans 50-årskalas i Jakobstad med släktingar från Larsmo 6.5.1.2B 093
Björkman Lennart 1928 Arbete Höbärgning 6.5.1.3B 05
Björkman Lennart 1928 Ute familj sitter i gräset 6.5.1.3B 03
Björkman Lennart 1928 Arbete vårhöet skall köras hem 6.5.1.3B 08
Björkman Lennart 1928 Arbete höbärgning 6.5.1.3B 09
Björkman Lennart 1930 Barn sparkstötting och släde 6.5.1.3B 13
Björkman Lennart 1933 Barn skolklass 6.5.1.3B 18
Björkman Lennart 1944 Ute med hästarna på vedbacken 6.5.1.3B 06
Björkman Leonard 1915 Fotograf   6.5.1.2B 010
Björkman Leonard 1918 Militär   6.5.1.2B 105
Björkman Leonard 1920 Fotograf   6.5.1.2B 091
Björkman Leonard 1920 Emigrant med en kamrat från Åland i Canada 6.5.1.2B 035
Björkman Leonard 1920 Ute jaktlycka på cykel 6.5.1.3B 16
Björkman Leonard 1920 Emigrant   6.5.1.2B 098B
Björkman Leonard 1920 Familj   6.5.1.2B 123
Björkman Leonard 1920-talet tidigt Fotograf En grupp kända larsmopojkar 2.1.1. 26-04
Björkman Leonard 1928 Arbete höbärgning 6.5.1.3B 09
Björkman Leonard 1928 Arbete Höbärgning 6.5.1.3B 05
Björkman Leonard 1928 Ute familj sitter i gräset 6.5.1.3B 03
Björkman Leonard 1944 Ute med hästarna på vedbacken 6.5.1.3B 06
Björkman Leonard 1952 Högtid Ivar Björkmans 50-årskalas i Jakobstad med släktingar från Larsmo 6.5.1.2B 093
Björkman Marlene 1950 Jordbruk bodar 6.5.1.3B 14
Björkman Marlene 1966 Barn uthus och gårdhundar 6.5.1.3B 12
Björkman Roy 1950-talet Emigrant Bilden tagen i Yxsjöberg Sverige 6.7.1. 25
Björkman Stina 1950-talet Emigrant Bilden tagen i Yxsjöberg Sverige 6.7.1. 25
Björkqvist Aili 1915 Ute Finklädda 6.5.1.1A 05
Björkqvist Aili 1927 Bröllop Uppställda för fotografering på en äng. 6.5.1.1A 07
Björkqvist Aili 1929 Förening Husdjursskötarkurs 6.5.1.1A 08
Björkqvist Aili 1930 Talko Kvinnfolk på städtalko på Västerbyskola. Kaffepaus på gårdsplanen. 6.5.1.1A 03
Björkqvist Aili 1930 Talko Kvinnfolk från Västerby på städtalko på Västerby skola. Kaffepaus på gårdsplanen. 6.5.1.1A 03
Björkqvist Aili 1943 Ute Sittande i gräset på gårdsplanen med sädesbodar i bakgrunden 6.5.1.1A 06
Björkqvist Aili 1987 Förening Hembygdsföreningens arbetsgruppen för boken Krigsår. 6.5.1.4E 002
Björkqvist Anders   Ute Paret uppställd för fotografering i trädgården 6.5.1.1A 04
Björkqvist Anni 1927 Bröllop Uppställda för fotografering på en äng. 6.5.1.1A 07
Björkqvist Anni 1936 Skola Mellersta Österbottens vandrande folkhögskolas avslutning i Näs 6.5.1.4E 033
Björkqvist Charlotta   Ute Paret uppställd för fotografering i trädgården 6.5.1.1A 04
Björkqvist Etel 1927 Bröllop Uppställda för fotografering på en äng. 6.5.1.1A 07
Björkqvist Etel 1936 Skola Mellersta Österbottens vandrande folkhögskolas avslutning i Näs 6.5.1.4E 033
Björkqvist Etel 1943 Ute Sittande i gräset på gårdsplanen med sädesbodar i bakgrunden 6.5.1.1A 06
Björkqvist Henrik 1915 Ute Finklädda 6.5.1.1A 05
Björkqvist Hilda 1943 Ute Sittande i gräset på gårdsplanen med sädesbodar i bakgrunden 6.5.1.1A 06
Björkqvist Hilda   Arbete Framstu Janni med sin märr , frun Hilda på trappan. Janni var far till Aili Björkqvist. 6.5.1.4E 031
Björkqvist Johannes 1943 Ute Sittande i gräset på gårdsplanen med sädesbodar i bakgrunden 6.5.1.1A 06
Björkqvist Johannes   Arbete Framstu Janni med sin märr , frun Hilda på trappan. Janni var far till Aili Björkqvist. 6.5.1.4E 031
Björkskog Anders 1955 Familj Farfar med tre uppklädda sonsöner. 6.5.1.1B 04
Björkskog Birgit 1936 Barn Byggmästar söndagsskola på utfärd till Bastuhamnsgrundet 6.5.1.5Ö 07
Björkskog Edvard   Fotograf   6.5.1.1B 30
Björkskog Emilia 1940 Förening Syförening på Murmästar 6.5.1.1B 01
Björkskog Emma   Fotograf   6.5.1.1B 30
Björkskog Gustav 1955 Familj Farfar med tre uppklädda sonsöner. 6.5.1.1B 04
Björkskog Hans 1955 Familj Farfar med tre uppklädda sonsöner. 6.5.1.1B 04
Björkskog Jan-Olof 1955 Familj Farfar med tre uppklädda sonsöner. 6.5.1.1B 04
Björkskog Louise 1947 Skola   6.5.1.1B 08
Björkskog Margareta 1947 Skola   6.5.1.1B 08
Björkskog Olof 1936 Skola Mellersta Österbottens vandrande folkhögskolas avslutning i Näs 6.5.1.4E 033
Björkström Adina 1938 Förening Bosundmartorna på möte 6.5.1.1E 03
Björkström Edit   Fotograf   6.5.1.1B 30
Björkström Erik 1943 Militär Första plutonen i 5:te komp.i gruppen finns ovannämnda Larsmo-bor 6.5.1.2B 024
Björkvik Artur 1917 Konfirmation   2.1.1. 29-01
Björkvik Artur 1917 Konfirmation Konfirmationsfoto från Larsmo 2.1.1. 29-01
Björkvik Artur 1930 Förening Eugmo sångkör 6.5.1.1A 09
Björkvik Artur   Resa "Kvistas bil" pojkarna på bilutflykt 5.4.7. 055
Björkvik Artur   Högtid Högtidsklädda herrar på cykeltur 5.4.7. 071
Björkvik Artur   Förening Eugmo Nykterhetsförenings medlenmmar 5.4.7. 051
Björkvik Elise   Förening Larsmo Marthaförening utanför Holm cafe´ 6.5.1.4E 083
Björkvik Ellen 1920-talet Högtid Kaffekalas i det fria 5.4.7. 105
Björkvik Ellen 1930 Förening Eugmo sångkör 6.5.1.1A 09
Björkvik Helga 1920 Skola   6.5.1.5A 11
Björn Adina 1920 Skola   6.5.1.5A 11
Björn Amanda 1900-talets början Ute   6.5.1.5A 05
Björn Maria 1900-talets början Ute   6.5.1.5A 05
Björnvik Axel   Högtid   5.4.7. 069
Björnvik H 1999 Resa pensionerer på resa 2.2.2. Uc01
Björnvik John 1966 Jakt Vargjakt i Öja skärgård 19 april 1966 6.5.1.5Ö 03
Björnvik Maria   Högtid   5.4.7. 069
Björnvik Nanny 1938 Förening Bosundmartorna på möte 6.5.1.1E 03
Björnvik Vilhelm   Resa "Kvistas bil" pojkarna på bilutflykt 5.4.7. 055
Björnvik Vilhelm   Högtid Högtidsklädda herrar på cykeltur 5.4.7. 071
Blomqvist Beda 1950-tlet Ute Bild från Artur o Vera Grevs hus 6.7.1. 26
Blomqvist Edit   Ute   6.5.1.4G 09
Blomqvist Edit   Fotograf   6.5.1.4G 03
Blomqvist Edla   Fotograf   6.5.1.4G 05
Blomqvist Georg 1917 Konfirmation   2.1.1. 29-01
Blomqvist Georg 1917 Konfirmation Konfirmationsfoto från Larsmo 2.1.1. 29-01
Blomqvist Gunvor 1941 Ute   6.5.1.2B 053
Blomqvist Irene   Ute   6.5.1.4G 09
Blomqvist Karl 1930 Ute Stående framför timmrat hus med fönster 6.5.1.1B 20
Blomqvist Svante 1950-tlet Ute Bild från Artur o Vera Grevs hus 6.7.1. 26
Blomqvist Viktor   Fotograf   6.5.1.4G 05
Blomqvist Vivi 1930 Ute Stående framför timmrat hus med fönster 6.5.1.1B 20
Blomqvist Vivi   Fotograf   6.5.1.1B 31
Blomqvist Vivi   Fotograf   6.5.1.1B 19
Bobacka Alma 1917 Konfirmation   2.1.1. 29-01
Bobacka Alma 1917 Konfirmation Konfirmationsfoto från Larsmo 2.1.1. 29-01
Bobacka Ellen 1903 Familj Familjen Johan Granholm 6.5.1.3G 05
Bobacka Ellen   Förening Larsmo Marthaförening utanför Holm cafe´ 6.5.1.4E 083
Bobacka Elna 1920-talet Fotograf   6.5.1.1D 03
Bobacka Elna 1920-talet Fotograf Konrad Grev med vänner 2.1.1. 18-03
Bobacka Maria 1939-40 Förening Hednamissionssyfören. i Larsmo.Bilden utanför prästg.drängstuga 6.5.1.2B 057
Bosund Aili 1945 Vardag 1 maj på Gåsön 6.5.1.1B 06
Bosund Alma 1906 Fotograf Han verkade som säljägare, fiskare och båtbyggare 6.5.1.3C 04
Bosund Edla 1914 Förening Sittande framför bönehuset på Busundbacken 6.5.1.1B 09
Bosund Edla 1920 Högtid Festklädda flickor framför gamla bönehuset i Bosund 6.5.1.4F 03
Bosund Elna 1914 Förening Sittande framför bönehuset på Busundbacken 6.5.1.1B 09
Bosund Fanny 1920 Högtid Festklädda flickor framför gamla bönehuset i Bosund 6.5.1.4F 03
Bosund Fanny   Fotograf   6.5.1.1B 32
Bosund Hilma 1910 Fotograf Bosund flickor hos fotograf. 6.5.1.1B 05
Bosund Hilma 1910 Fotograf Bosund flickor hos fotograf. 6.5.1.1B 05
Bosund Maja-Lisa 1910 Fotograf Ullas Ant var bonde, fiskare på Kaptens med fiskarstuga på Olofsön. Lägg märke till hans unika skäggodling 6.5.1.3C 02
Bosund Naima 1914 Förening Sittande framför bönehuset på Busundbacken 6.5.1.1B 09
Brask Alfred 1920 Sport   6.5.1.2B 106A
Brask Alfred 1920-talet Ute   6.5.1.1D 04
Brask Alfred 1920-talet Fotograf Sex unga män, varav t.v. troligen Alfred Brask 2.1.1. 18-04
Brask Alfred 1933 Sport   6.5.1.2B 106B
Brask Alfred 1938 Förening Larsmo sångkör 42 personer Radioframträdande, sändning från Svenska gården 6.5.1.2B 032
Brask Alfred   Fotograf   6.5.1.1D 02
Brask Alfred   Fotograf   6.5.1.1D 10
Brask Alfred V 1910-talet Fotograf Alfred Brask med kamrater 2.1.1. 18-02
Brask Alfred V 1920-talet Fotograf Alfred Bras med två kamrater 2.1.1. 18-02
Brask Alfred V 1960-talet Fotograf Alfred Brask, Porträtt 2.1.1. 18-05
Brask Anders Viktor   Emigrant bosatt i Canada 6.5.1.1D 06
Brask Anna_lovisa   Fotograf   6.7.1. 84
Brask Dagny 1931-32 Skola Klass III-IV i Holm skola 6.5.1.2B 028
Brask Dagny 1932-33 Skola Klasserna III - IV i Holm skola 6.5.1.2B 021
Brask Dagny 1938 Förening Larsmo sångkör 42 personer Radioframträdande, sändning från Svenska gården 6.5.1.2B 032
Brask Emil 1920 Fotograf   6.5.1.1D 01
Brask Emil 1920-talet Fotograf Emil Brask med två kamrater 2.1.1. 18-01
Brask Erika 1920-tal tidigt Bröllop Johannes Brasks bröllopsfoto 2.1.1. 18-10
Brask Erika   Bröllop   6.5.1.1D 07
Brask Heidi 1931-32 Skola Klass III-IV i Holm skola 6.5.1.2B 028
Brask Heidi 1932-33 Skola Klasserna III - IV i Holm skola 6.5.1.2B 021
Brask Hildur 1926 Fotograf   6.5.1.3G 04
Brask Ingeborg 1920-talet Skola Skolklass framför Holm skola. Lärare: Eva Häggman och Ellen Lillqvist 2.1.1. 29-06
Brask Johannes 1920 Militär   6.5.1.1D 05
Brask Johannes 1920-tal tidigt Bröllop Johannes Brasks bröllopsfoto 2.1.1. 18-10
Brask Johannes 1920-talet Fotograf Johannes Brask 2.1.1. 18-07
Brask Johannes   Bröllop   6.5.1.1D 07
Brask Lea 1930 ? Fotograf Skolklass i Holm skola -1930? 2.1.1. 21-03
Brask Maria 1929 Arbete Kvinnor som rensat ängar i skärgården 6.5.1.1K 02
Brask Mary   Emigrant bosatt i Canada 6.5.1.1D 06
Brask Naima 1910 Ute   6.5.1.1K 01
Brask Vendla 1952 Högtid Ivar Björkmans 50-årskalas i Jakobstad med släktingar från Larsmo 6.5.1.2B 093
Brask Vicktor 1985 Fiske Notdragning 2.1.1. 11-04
Brask Viktor ? Fotograf Viktor Brask med fru i Amerika 2.1.1. 18-06
Braskén Alfred 1914 Bröllop   6.5.1.1C 09b
Braskén Edvard 1910-20 Resa Amerikavistelse 6.5.1.1C 03b
Braskén Edvard 1910-21 Emigrant bilden är tagen i Amerika 6.5.1.1C 05
Braskén Edvard 1922 Bröllop   6.5.1.1C 08a
Braskén Edvard 1950 Fiske Fiskeläget på Mässkär 6.5.1.1C 04a
Braskén Edvard   Fotograf I Amerika år 1910 - 1921 6.7.1. 73
Braskén Ellen 1920-talet Fotograf   6.5.1.1D 03
Braskén Ellen 1920-talet Fotograf Konrad Grev med vänner 2.1.1. 18-03
Braskén Ellen   Fotograf   6.5.1.3E 05
Braskén Erik 1985 Fiske Notdragning 2.1.1. 11-04
Braskén Ester 1910 Ute   6.5.1.1K 01
Braskén Karin 1930 ? Fotograf Skolklass i Holm skola -1930? 2.1.1. 21-03
Braskén Karin 1930-talet Skola Skolfoto från Holm skola, troligen från 1930-talet. 2.1.1. 29-04
Braskén Karin 1938 Förening Larsmo sångkör 42 personer Radioframträdande, sändning från Svenska gården 6.5.1.2B 032
Braskén Karl 1920 Familj   6.5.1.1C 02a
Braskén Mina 1914 Bröllop   6.5.1.1C 09b
Braskén Mina 1920 Familj   6.5.1.1C 02a
Braskén Wilhelmina 1910 Ute   6.5.1.1K 01
Bro Artur 1910-talet Fotograf Familjeporträtt, Arturs gård i Michigan USA 6.7.1. 14
Bro Astrid 1910-talet Fotograf Familjeporträtt, Arturs gård i Michigan USA 6.7.1. 14
Bro Berta 1910-talet Fotograf Familjeporträtt, Arturs gård i Michigan USA 6.7.1. 14
Bro Ellen 1910-talet Fotograf Familjeporträtt, Arturs gård i Michigan USA 6.7.1. 14
Bro Maria 1910-talet Fotograf Familjeporträtt, Arturs gård i Michigan USA 6.7.1. 14
Bro Mathilda 1910-talet Fotograf Familjeporträtt, Arturs gård i Michigan USA 6.7.1. 14
Bro Tora 1920-talet Skola Skolklass framför Holm skola. Lärare: Eva Häggman och Ellen Lillqvist 2.1.1. 29-06
Broberg Elli 1936 Skola Mellersta Österbottens vandrande folkhögskolas avslutning i Näs 6.5.1.4E 033
Brunberg Amanda   Familj Familjen Brunberg, Hustrun Amanda dotter till kaplanen i Larsmo 6.5.1.3F 15
Brunberg Anders Gustav   Fotograf Sockenskrivare i Pedersöre 6.5.1.3F 14
Brunberg Bruno 1868 Fotograf B. Brunberg dunknade vid Brunbergs sten i Helsingöfjärden 27.9.1874 6.5.1.3F 16
Brunberg Gustaf   Fotograf Sockenskrivare i Larsmo och Pedersöre. Bodde på Kivilös 6.5.1.3F 13
Brunberg Gustav   Familj Familjen Brunberg, Hustrun Amanda dotter till kaplanen i Larsmo 6.5.1.3F 15
Brännbacka Arne 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Brännbacka Arvid 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Brännbacka Aune 1930 Ute Kaffedrickning framför Ahlös stuga 6.5.1.1H 12
Brännbacka Aune 1938 Förening Bosundmartorna på möte 6.5.1.1E 03
Brännbacka Aune 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Brännbacka Bröderna 1960 Arbete Sjösättning av båt 6.5.1.1E 02
Brännbacka Emma 1940 Förening Syförening på Murmästar 6.5.1.1B 01
Brännbacka Emma 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Brännbacka Emma 1963 Familj Systrarna framför Bönehuset i Bosund 6.5.1.1E 01
Brännbacka Helli 1930 Ute Kaffedrickning framför Ahlös stuga 6.5.1.1H 12
Brännbacka Helli 1938 Förening Bosundmartorna på möte 6.5.1.1E 03
Brännbacka Helli 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Brännbacka Joel 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Brännbacka Magnus 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Brännbacka Maria 1920 Ute   6.5.1.1E 06
Brännbacka Matts 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Brännbacka Paul 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Brännbacka Stella 1936 Skola Mellersta Österbottens vandrande folkhögskolas avslutning i Näs 6.5.1.4E 033
Brännbacka Ture 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Byggmästar Adele 1920-talet Fotograf   6.5.1.4E 112
Byggmästar Agnes 1920-talet Skola Skolklass framför Holm skola. Lärare: Eva Häggman och Ellen Lillqvist 2.1.1. 29-06
Byggmästar Anders Hansson   Fotograf Hustrun namnlös 6.5.1.3E 07
Byggmästar Birger 1936 Barn Byggmästar söndagsskola på utfärd till Bastuhamnsgrundet 6.5.1.5Ö 07
Byggmästar Birgit 1936 Barn Byggmästar söndagsskola på utfärd till Bastuhamnsgrundet 6.5.1.5Ö 07
Byggmästar Ester 1920-talet Skola Skolklass framför Holm skola. Lärare: Eva Häggman och Ellen Lillqvist 2.1.1. 29-06
Byggmästar Georg 1923 Fotograf Ungdomar från "Tommosfolk" 6.5.1.4E 092
Byggmästar Gretel 1941 Ute   6.5.1.2B 053
Byggmästar Hjördis 1941 Ute   6.5.1.2B 053
Byggmästar Karl 1936 Barn Byggmästar söndagsskola på utfärd till Bastuhamnsgrundet 6.5.1.5Ö 07
Byggmästar Rudolf 1920 Fotograf   6.5.1.2B 060
Byggmästar Rudolf 1920 Fotograf   6.5.1.2B 046
Byggmästar Rudolf 1920-talet Arbete Unga karlar som gjort något tillsammans? 2.1.1. 28-03
Byggmästar Selma   Förening Larsmo Marthaförening utanför Holm cafe´ 6.5.1.4E 083
Byggmästar Thur 1920 Fotograf   6.5.1.2B 060
Byggmästar Verner 1917 Konfirmation   2.1.1. 29-01
Byggmästar Verner 1917 Konfirmation Konfirmationsfoto från Larsmo 2.1.1. 29-01
Bäck Albin   Ute Festklädda ungdomar 6.5.1.4E 114
Bäck Alice 1935 Familj Familjen Bäck 6.5.1.4E 104
Bäck Anders   Jordbruk Kreaturtransport 6.5.2. 304
Bäck Birger 1930 ? Fotograf Skolklass i Holm skola -1930? 2.1.1. 21-03
Bäck Birger 1930-talet Skola Skolfoto från Holm skola, troligen från 1930-talet. 2.1.1. 29-04
Bäck Birger   Jordbruk Kreaturtransport 6.5.2. 304
Bäck Birger   Jordbruk kor på Krokön 6.5.2. 299
Bäck Birgit 1967 Skola   6.5.1.5Ö 05
Bäck Britta 1935 Familj Familjen Bäck 6.5.1.4E 104
Bäck Britta 1948 Skola   6.5.1.2B 100
Bäck Edit 1999 Resa pensionerer på resa 2.2.2. Uc01
Bäck Edvin 1935 Familj Familjen Bäck 6.5.1.4E 104
Bäck Edvin   Bröllop Brudparet Ellen och Edvin Bäck med närmaste släkt 6.5.1.4E 106
Bäck Ellen 1923 Fotograf Ungdomar från "Tommosfolk" 6.5.1.4E 092
Bäck Ellen 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Bäck Ellen   Bröllop Brudparet Ellen och Edvin Bäck med närmaste släkt 6.5.1.4E 106
Bäck Ellen   Förening Larsmo Marthaförening utanför Holm cafe´ 6.5.1.4E 083
Bäck Erika 1930 ? Fotograf Skolklass i Holm skola -1930? 2.1.1. 21-03
Bäck Erika 1930-talet Skola Skolfoto från Holm skola, troligen från 1930-talet. 2.1.1. 29-04
Bäck Ida 1939-40 Förening Hednamissionssyfören. i Larsmo.Bilden utanför prästg.drängstuga 6.5.1.2B 057
Bäck Johannes 1935 Familj Familjen Bäck 6.5.1.4E 104
Bäck Johannes   Bröllop Brudparet Ellen och Edvin Bäck med närmaste släkt 6.5.1.4E 106
Bäck Klas   Jordbruk Kreaturtransport 6.5.2. 304
Bäck Leona 1930 ? Fotograf Skolklass i Holm skola -1930? 2.1.1. 21-03
Bäck Leona 1930-talet Skola Skolfoto från Holm skola, troligen från 1930-talet. 2.1.1. 29-04
Bäck Linne`a 1935 Familj Familjen Bäck 6.5.1.4E 104
Bäck Maj-Britt 1948 Skola   6.5.1.2B 100
Bäck Marita 1967 Skola   6.5.1.5Ö 05
Bäck Rut 1935 Familj Familjen Bäck 6.5.1.4E 104
Bäck Rut   Bröllop Brudparet Ellen och Edvin Bäck med närmaste släkt 6.5.1.4E 106
Bäck Valdemar 1927 Konfirmation   6.5.1.3G 21
Bäckman Else 1936 Barn Byggmästar söndagsskola på utfärd till Bastuhamnsgrundet 6.5.1.5Ö 07

 

30.12.2014