Efternamn:

Förnamn:

År:

Typ: Text: Mapp: Nr:
Renlund Ada 1927 Förening Bilden tagen framför Artur Grevs gård. Troligen en syförening 2.1.1. 26-01
Renlund Agnes 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Renlund Agnes 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 09A
Renlund Agnes 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 08A
Renlund Karl-Erik 1944 Barn Utanför Lindströms gård på Styrmans 6.5.1.3H 16
Renlund Lena 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 08A
Renlund Lena 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Renlund Sanfrid 1917 Konfirmation   2.1.1. 29-01
Renlund Sanfrid 1917 Konfirmation Konfirmationsfoto från Larsmo 2.1.1. 29-01
Renlund Sanfrid 1920 Sport   6.5.1.2B 106A
Renlund Sanfrid 1920-talet Sport Terränglöpning med start och mål vid Holm skola 6.5.1.4E 037B
Renlund Sanfrid 1924 Sport Sanfrid Renlund tränar kulstötning utanför hemgården på Styrmans 6.5.1.3H 03
Renlund Sanfrid 1924 Sport   6.5.1.4E 037A
Renlund Sanfrid 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 09A
Renlund Sanfrid 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Renlund Sanfrid 1933 Sport   6.5.1.2B 106B
Renlund Sanfrid 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 08A
Renlund Sanfrid 1940-talet ? Arbete Lastningsarbetare 2.1.1. 20-16
Renlund Signe 1920-talet Skola Skolklass framför Holm skola. Lärare: Eva Häggman och Ellen Lillqvist 2.1.1. 29-06
Renlund Signe 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 08A
Renlund Signe 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 09A
Renlund Signe 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Renlund Åke 1924 Barn Barn på begravning. Albert Lindströms begravning i april 1924 6.5.1.3H 10
Renlund Åke 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 08A
Renlund Åke 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 09A
Renlund Åke 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Renlund Åke 1938 Förening Larsmo sångkör 42 personer Radioframträdande, sändning från Svenska gården 6.5.1.2B 032
Renlund Åke   Fotograf   6.7.1. 27
Riif ? 1952 Högtid Ivar Björkmans 50-årskalas i Jakobstad med släktingar från Larsmo 6.5.1.2B 093
Rosenberg Margit 1950-talet Skärgård I båt mot Gertrudsbron i början av 1950 talet. 2.1.1. 28-02
Rönnbäck Göta 1947 Skola   6.5.1.1B 08
Rönning Gunnel   Förening Larsmo Marthaförening utanför Holm cafe´ 6.5.1.4E 083
Rönnkvist Edit 1910-1915 Fotograf Edit stående från v. var piga på Skutnäs. 2.1.1. 20-19
Rönnkvist Georgina 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Rönnkvist Lennart 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Rönnkvist Viola 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Rönnqvist Edit 1903 Familj Familjen Johan Granholm 6.5.1.3G 05
Rönnqvist Emmy 1920-talet Skola Skolklass framför Holm skola. Lärare: Eva Häggman och Ellen Lillqvist 2.1.1. 29-06
Rönnqvist Emmy 1930 Konfirmation   6.5.1.2B 063
Rönnqvist Emmy 1938 Förening Larsmo sångkör 42 personer Radioframträdande, sändning från Svenska gården 6.5.1.2B 032
Rönnqvist Emmy   Förening Syförening 6.5.1.3F 06
Rönnqvist Erik 1938 Förening Larsmo sångkör 42 personer Radioframträdande, sändning från Svenska gården 6.5.1.2B 032
Rönnqvist Ernst 1920 Ute   6.5.1.3G 13
Rönnqvist Evi 1938 Förening Larsmo sångkör 42 personer Radioframträdande, sändning från Svenska gården 6.5.1.2B 032
Rönnqvist Fride 1912 Fotograf   6.5.1.3G 15
Rönnqvist Fride 1912 Skola Korsholms Lantmannaskola 6.5.1.1C 09a
Rönnqvist Fride 1918 Ute Vaktmanskap vintern 6.5.1.2B 030
Rönnqvist Fride 1920 Fotograf   6.5.1.3G 10
Rönnqvist Georgina 1923 Militär Bilden tagen utanför Rönnqvist gård på Styrmans 6.5.1.3H 24
Rönnqvist Georgina 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 08A
Rönnqvist Georgina 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 09A
Rönnqvist Gerogina 1924 Barn Barn på begravning. Albert Lindströms begravning i april 1924 6.5.1.3H 10
Rönnqvist Gunnel 1930 ? Fotograf Skolklass i Holm skola -1930? 2.1.1. 21-03
Rönnqvist Gunnel   Fotograf   6.5.1.3G 09
Rönnqvist Göran 1931-32 Skola Klass III-IV i Holm skola 6.5.1.2B 028
Rönnqvist Göran 1932-33 Skola Klasserna III - IV i Holm skola 6.5.1.2B 021
Rönnqvist Herman 1909 Bröllop Alina Fagerholms och Edvard Sundqvists bröllop på Litens 6.5.1.4A 01
Rönnqvist Hilda 1923 Militär Bilden tagen utanför Rönnqvist gård på Styrmans 6.5.1.3H 24
Rönnqvist Inga 1923 Militär Bilden tagen utanför Rönnqvist gård på Styrmans 6.5.1.3H 24
Rönnqvist Inga 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 08A
Rönnqvist Jarl 1928-29 Skola Klass I i Holm skola 6.5.1.2B 009
Rönnqvist Jarl 1929-30 Skola Klasserna I-II i Holm skola 6.5.1.2B 026
Rönnqvist John 1932-1933 Skola Klass V i Holm skola 6.5.1.5Ö 08
Rönnqvist Kristina 19
1960 tidigt
Sport Vinnande skolskidflickor från Holm skola 2.1.1. 24-01
Rönnqvist Lennart 1920 Sport   6.5.1.2B 106A
Rönnqvist Lennart 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 08A
Rönnqvist Lennart 1933 Sport   6.5.1.2B 106B
Rönnqvist Lennart 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 09A
Rönnqvist Per 1930 Fotograf   6.5.1.2B 074
Rönnqvist Per 1930 Ute   6.5.1.2B 054
Rönnqvist Ulla 1967 Skola   6.5.1.5Ö 05
Rönnqvist Viola 1923 Militär Bilden tagen utanför Rönnqvist gård på Styrmans 6.5.1.3H 24
Rönnqvist Viola 1924 Barn Barn på begravning. Albert Lindströms begravning i april 1924 6.5.1.3H 10
Rönnqvist Viola 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 08A
Rönnqvist Viola 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 09A

 

30.12.2014