Efternamn:

Förnamn:

År:

Typ: Text: Mapp: Nr:
Ikäläinen Inez 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
             
Jakobsen Otto 1915-talet Fotograf   6.5.1.4A 03
Jakobsen Uno 1966 Jakt Vargjakt i Öja skärgård 19 april 1966 6.5.1.5Ö 03
Jakobsson Elis 1928 Jordbruk Jakobssons hage med djur 6.5.1.3D 04
Jakobsson Elis 1928 Familj Familjen sitter på trappan 6.5.1.3D 03
Jakobsson Ernst 1928 Barn Barn framför liten lada 6.5.1.3D 05
Jakobsson Ernst 1928 Familj Familjen sitter på trappan 6.5.1.3D 03
Jakobsson Gerda 1928 Jordbruk Jakobssons hage med djur 6.5.1.3D 04
Jakobsson Gerda 1928 Familj Familjen sitter på trappan 6.5.1.3D 03
Jakobsson Hans 1928 Familj Familjen sitter på trappan 6.5.1.3D 03
Jakobsson Hans 1928 Barn Barn framför liten lada 6.5.1.3D 05
Jakobsson Helge 1928 Familj Familjen sitter på trappan 6.5.1.3D 03
Jakobsson Helge 1928 Jordbruk Jakobssons hage med djur 6.5.1.3D 04
Jakobsson Helge 1928 Barn Barn framför liten lada 6.5.1.3D 05
Jakobsson Jenny Mathilda 1950-talet Fotograf   6.5.1.4A 02
Jakobsson Johanna 1928 Jordbruk Jakobssons hage med djur 6.5.1.3D 04
Jakobsson Johanna 1928 Familj Familjen sitter på trappan 6.5.1.3D 03
Jakobsson Otto 1930-talet Ute Ungdomar från Sandvik i Amerika 6.5.1.4A 06
Jakobsson Otto 1950-talet Fotograf   6.5.1.4A 02
Jakobsson Per 1928 Barn Barn framför liten lada 6.5.1.3D 05
Jakobsson Per 1928 Familj Familjen sitter på trappan 6.5.1.3D 03
Jakobsson Per 1928 Jordbruk Jakobssons hage med djur 6.5.1.3D 04
Jakobsson Sven 1928 Jordbruk Jakobssons hage med djur 6.5.1.3D 04
Jakobsson Sven 1928 Familj Familjen sitter på trappan 6.5.1.3D 03
Jakobsson Sven 1928 Barn Barn framför liten lada 6.5.1.3D 05
Jakobsson Viktor 1928 Familj Familjen sitter på trappan 6.5.1.3D 03
Jakobsson Vilhelmina 1910-talet Ute Kortet taget utanför Cikoriafabriken på Alholmen där många Larsmobor arbetade 6.5.1.3G 29
Jakobsson Vilhelmina 1928 Familj Familjen sitter på trappan 6.5.1.3D 03
Jansson Anna-Brita   Inne   5.4.7. 079
Jansson Helli   Vardag Ullberedning 5.4.7. 111
Jansson Maj   Förening Syförening 6.5.1.3F 06
Jansson Margareta 1931-32 Skola Klass III-IV i Holm skola 6.5.1.2B 028
Jansson Maria   Vardag Ullberedning 5.4.7. 111
Jeffert Felix 1910-talet Fotograf Hornkapell; Larsmo baptistförsamling 2.1.1. 07-03
Jeffert Felix 1915 Förening Baptistförsamlingens orkester , Kackur 6.5.1.3F 10
Johansson Anna-Lisa 1941 Ute   6.5.1.2B 053
Johansson Artur   Ute   5.4.7. 110
Johansson Artur   Familj   5.4.7. 116
Johansson Axel 1912 Fotograf   6.5.1.3G 15
Johansson Dagny   Ute Systrar på besök i Florida 6.7.1. 63
Johansson Edvin 1917 Ute Tre gossar vid såganläggningen i Kackur 6.5.1.4E 109
Johansson Edvin 1920 Fotograf   6.5.1.1D 01
Johansson Edvin 1920-talet Ute   6.5.1.1D 04
Johansson Edvin 1920-talet Fotograf Emil Brask med två kamrater 2.1.1. 18-01
Johansson Hilding 1931-32 Skola Klass III-IV i Holm skola 6.5.1.2B 028
Johansson Hilding 1932-33 Skola Klasserna III - IV i Holm skola 6.5.1.2B 021
Johansson Ida 1939-40 Förening Hednamissionssyfören. i Larsmo.Bilden utanför prästg.drängstuga 6.5.1.2B 057
Johansson Matts 1909 Bröllop Alina Fagerholms och Edvard Sundqvists bröllop på Litens 6.5.1.4A 01
Johansson Vivi 1920-talet Ute Vivis och Elins hemgård i Kronoby 6.5.1.4E 047
Johansson Vivi 1928-29 Skola Klass I i Holm skola 6.5.1.2B 009
Johansson Vivi 1929-30 Skola Klasserna I-II i Holm skola 6.5.1.2B 026
Johansson Vivi 1935-36 Skola Holm skola lärare och elever 6.5.1.2B 025
Johnson Art 1950-talet Familj Familjebilder, av emigranter i Amerika, 1950-talet 6.7.1. 02
Johnson Arthur 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 09A
Johnson Arthur 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Johnson Arthur 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 08A
Johnson Artur 1930 Förening förkläden, katt 6.5.1.3A 03
Johnson Artur 1940 Ute skidutfärd 6.5.1.3A 06
Johnson Axel   Släktträff   6.7.1. 43
Johnson Axel   Arbete   6.7.1. 46
Johnson Elsie 1902 Fotograf   6.7.1. 50
Johnson Emil 1906 Fotograf   6.7.1. 49
Johnson Lempi 1920 Fotograf   6.5.1.2B 047
Johnson Lena 1906 Fotograf   6.7.1. 49
Johnson Marlene Aleta 1950-talet Familj Familjebilder, av emigranter i Amerika, 1950-talet 6.7.1. 02
Johnson Miriam 1950-talet Familj Familjebilder, av emigranter i Amerika, 1950-talet 6.7.1. 02
Johnson Peggy 1950-talet Familj Familjebilder, av emigranter i Amerika, 1950-talet 6.7.1. 02
Johnson Sadie 1902 Fotograf   6.7.1. 50
Johnson Sadie 1906 Fotograf   6.7.1. 49
Johnson Sylvia 1902 Fotograf   6.7.1. 50
Johnson Viola 1933 Förening Kurs i engelska med mormonerna vid Bjärgas. 30-tal personer 2.1.1. 18-08
Jung Amanda   Familj Familjen Brunberg, Hustrun Amanda dotter till kaplanen i Larsmo 6.5.1.3F 15
Jungman Gurli 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 09A
Jungman Karin 1933 Förening Kurs i engelska 6.5.1.2A 09A
Jungner Gunnar 1930 Förening Eugmo sångkör 6.5.1.1A 09
Jungner Gunnar   Förening Eugmo Nykterhetsförenings medlenmmar 5.4.7. 051
Jungner   1920-talet Skola Lärare Jungner med skolklass i Västerby 5.4.7. 021
Järvinen Helly 1936 Barn Byggmästar söndagsskola på utfärd till Bastuhamnsgrundet 6.5.1.5Ö 07

 

30.12.2014