Efternamn:

Förnamn:

År:

Typ: Text: Mapp: Nr:
Tallberg Gideon 1960-talet Ute   6.5.1.3F 17
Tallberg Helmi 1920-talet Fotograf   6.5.1.1D 03
Tallberg Helmi 1920-talet Fotograf Konrad Grev med vänner 2.1.1. 18-03
Thylin Edvard 1936 Arbete Vedsågning på Tankar 6.5.1.1E 05
Toivanen Pekka 1989 Talko Bjenträsket, båtdelarna uppmärkes,avritas och fotgraferas 2.1.1. 15-05
Toivanen Pekka 1989 Talko Bjenträsket 2.1.1. 15-03
Tolsa Taisto 1985 Fiske Notdragning 2.1.1. 11-05
Tompsson Lea 1936 Barn Byggmästar söndagsskola på utfärd till Bastuhamnsgrundet 6.5.1.5Ö 07
Tylin Aune 1938 Förening Bosundmartorna på möte 6.5.1.1E 03
Tylin Aune 1948 Begravning Syskonen Brännbacka på brodern Hemmings begravning 6.5.1.1E 07
Tylli Eva 1947 Skola   6.5.1.1B 08
Tylli Olga 1938 Förening Bosundmartorna på möte 6.5.1.1E 03
Tylli Olga   Fotograf   6.5.1.1B 28
Törnqvist Edla 1930 Talko Kvinnfolk på städtalko på Västerbyskola. Kaffepaus på gårdsplanen. 6.5.1.1A 03
Törnqvist Edla 1930 Talko Kvinnfolk från Västerby på städtalko på Västerby skola. Kaffepaus på gårdsplanen. 6.5.1.1A 03
Törnqvist Jenny 1920 Förening Larsmo-sångkör 6.5.1.1K 03
Törnvall Bengt 1931-32 Skola Klass III-IV i Holm skola 6.5.1.2B 028
Törnvall Bengt 1932-33 Skola Klasserna III - IV i Holm skola 6.5.1.2B 021
Törnvall Birgit 1930 ? Fotograf Skolklass i Holm skola -1930? 2.1.1. 21-03
Törnvall Johannes   Fotograf   6.5.1.4E 105
Törnvall Mina 1952 Högtid Ivar Björkmans 50-årskalas i Jakobstad med släktingar från Larsmo 6.5.1.2B 093
Törnvall Selma   Fotograf   6.5.1.4E 105
             
Utter Elli 1925 Arbete Elli Utter hade ett försäljningsstånd 2.1.1. 21-10
Utter Elly 1925 Arbete   6.5.1.4D 08

 

30.12.2014