Andelslag- och föreningar samt bolag

Uppgifter om dessa företag finner du i vårt arkiv:
 
3.1.1. Larsmo Andelsmejeri 1929 - 1963
3.1.2. Larsmo Äggandelslag 1931 - 1940
     
3.1.3. El-andelslag  
3.1.3.1. Eugmo El-andelslag 1928 - 1943
3.1.3.2. Larsmo El-andelslag 1928 - 1978
     
3.1.4. Vattenandelslag  
3.1.4.1. Larsmo Vattenandelslag 1948 - 1982
3.1.4.2. Eugmo Vattenandelslag 1973 - 1990
     
3.1.5. Telefonföreningar och -andelslag  
3.1.5.1. Jakobstadsnejdens Telefonförening  
3.1.5.2. Larsmo Telefonförening 1934 - 1957
3.1.5.3. Eugmo Telefonandelslag 1931 - 1957
     
3.1.6. Fiskelagen  
3.1.6.1. Larsmo bys fiskelag 1952 -
3.1.6.2. Eugmo fiskelag  
     
3.1.8. Tjur- och kontrollföreningar  
3.1.8.1. Eugmo Tjurförening 1924 - 1972
3.1.8.2. Larsmo Tjurförening 1924 - 1962
3.1.8.3. Larsmo - Eugmo kontrollförening 1944 - 1975
3.1.8.4. Kyrkoby Tjurförening 1929 - 1956
     
3.1.9.  Larsmo sockens spannmålslånemagasin 1853 - 1959
     
3.1.10. Larsmo samfälligheter  
3.1.10.1. Larsmo bys samfälligheter 1934 - 2008
3.1.10.2. Eugmo bys samfälligheter 1783 - 1986
3.1.10.3. Sämskar samfälligheter 1999 - 2007
3.1.10.4. Delägarlaget för Larsmo bys samfällda områden 2008 -
     
3.1.11. Skogsvårdsföreningar  
3.1.11.1. Larsmo - Öja skogsvårdsförening 1938 - 1988
3.1.11.2. Larsmo skogsvårdsförening 1938 - 2000
3.1.11.3. Öja skogsvårdsförening 1936 - 2000
     
3.1.12. Gref och Litens Tröskverksbolag 1907 - 1919
3.1.13. Larsmo Frys Ab 1963 - 1989
3.1.14. Larsmo kommuns Hästförsäkringsförening 1912 - 1976
     
3.1.15. Sammanslutningar kring centralantenner  
3.1.15.1. Gertruds - Näs centralantenn 1980 - 1987
3.1.15.2. Holm centralantenn 1975 - 1990
3.1.15.3. Grev centralantenn 1973 - 1993
3.1.15.4. Andelslaget Furuholmsantennen 1974 - 2000
     
3.1.16. Byarkiv  
3.1.16.1. Risöhäll byaarkiv 1937 - 1988
3.1.16.2. Näs-Västerby byalag r.f.  
     
3.1.17. Sjöar och fiskeområden  
3.1.17.1. Norra svenska Fiskeområde 1986 -
     
27.1.2019