Andelslag- och föreningar samt bolag

Uppgifter om dessa företag hittar du i vårt arkiv:
 
3.1.1. Larsmo Andelsmejeri 1929-1963
3.1.2. Larsmo Äggandelslag 1931-1940
     
3.1.3. El-andelslag  
3.1.3.1. Eugmo El-andelslag 1928-1943
3.1.3.2. Larsmo El-andelslag 1928-1978
     
3.1.4. Vattenandelslag  
3.1.4.1. Larsmo Vattenandelslag 1948-1982
3.1.4.2. Eugmo Vattenandelslag 1973-1990
     
3.1.5. Telefonföreningar och -andelslag  
3.1.5.1. Jakobstadsnejdens Telefonförening  
3.1.5.2. Larsmo Telefonförening 1934-1957
3.1.5.3. Eugmo Telefonandelslag 1931-1957
     
3.1.6. Fiskelagen  
3.1.6.1. Larsmo bys fiskelag 1952-
3.1.6.2. Eugmo fiskelag  
     
3.1.8. Tjur- och kontrollföreningar  
3.1.8.1. Eugmo Tjurförening 1924-1972
3.1.8.2. Larsmo Tjurförening 1924-1962
3.1.8.3. Larsmo-Eugmo kontrollförening 1944-1975
3.1.8.4. Kyrkoby Tjurförening 1929-1956
     
3.1.9.  Larsmo sockens spannmålslånemagasin 1853-1959
     
3.1.10. Larsmo samfälligheter  
3.1.10.1. Larsmo bys samfälligheter 1934-2008
3.1.10.2. Eugmo bys samfälligheter 1783-1986
3.1.10.3. Sämskar samfälligheter 1999-2007
3.1.10.4. Delägarlaget för Larsmo bys samfällda områden 2008-
     
3.1.11. Skogsvårdsföreningar  
3.1.11.1. Larsmo - Öja skogsvårdsförening 1938-1988
3.1.11.2. Larsmo skogsvårdsförening 1938-2000
3.1.11.3. Öja skogsvårdsförening 1936-2000
     
3.1.12. Gref och Litens Tröskverksbolag 1907-1919
3.1.13. Larsmo Frys Ab 1963-1989
3.1.14. Larsmo kommuns Hästförsäkringsförening 1912-1976
     
3.1.15. Sammanslutningar kring centralantenner  
3.1.15.1. Gertruds - Näs centralantenn 1980-1987
3.1.15.2. Holm centralantenn 1975-1990
3.1.15.3. Grev centralantenn 1973-1993
3.1.15.4. Andelslaget Furuholmsantennen 1974-2000
     
3.1.16. Byarkiv  
3.1.16.1. Risöhäll byaarkiv 1937-1988
3.1.16.2. Näs-Västerby byalag  
     
3.1.17. Sjöar och fiskeområden  
3.1.17.1. Norra svenska Fiskeområde 1986-
     
27.1.2019