Politiska och fackliga organisationer

Uppgifter om dessa finner du i arkivet:

2.5.1. Svenska folkpartiet i Larsmo  
2.5.2. Larsmo Socialdemokratiska förening 1936 -
2.5.3. Svensk Ungdom  
2.5.4. Larsmo Stuveriarbetare r.f. 1935 -
2.5.5. Larsmo Båtbyggare 1976 -
2.5.6. Österbottens sv. Producentförbund r.f. 1977
     
4.4.2013