Politiska och fackliga organisationer

Uppgifter om dessa hittar du i arkivet:

2.5.1. Svenska folkpartiet i Larsmo  
2.5.2. Larsmo Socialdemokratiska förening 1936-
2.5.3. Svensk Ungdom  
2.5.4. Larsmo Stuveriarbetare 1935-
2.5.5. Larsmo Båtbyggare 1976-
2.5.6. Österbottens Svenska Producentförbund 1977
     
4.4.2013