Fritidsföreningar

Uppgifter om dessa fritidsföreningar i Larsmo hittar du i vårt arkiv:
 
2.2.1. Larsmo sångkör 1906-2014
2.2.2. Larsmo-Eugmo Pensionärsförening 1978-
     
2.2.3. Jaktföreningar  
2.2.3.1. Larsmo jaktförening 1927-
2.2.3.2. Eugmo jaktförening 1927-
     
2.2.4. Larsmo Squaredansare  
     
27.1.2019