Fritidsföreningar

Uppgifter om dessa fritidsföreningar i Larsmo finner du i vårt arkiv:
 
2.2.1. Larsmo sångkör 1906 - 2014
2.2.2. Larsmo - Eugmo Pensionärsförening 1978 -
     
2.2.3. Jaktföreningar  
2.2.3.1. Larsmo jaktförening 1927 -
2.2.3.2. Eugmo jaktförening 1927 -
     
2.2.4. Larsmo Squaredansare  
     
27.1.2019