Företag

Uppgifter om dessa finner du i arkivet:

4.1. Service  
4.1.1. Postväsendet i Larsmo 1890 -
4.1.2. Handeln i Larsmo 1870 -
4.1.3. Furuholmens Mangelhus 1951 - 1985
4.1.4. Larsmo Datastugor r.f. 1990 - 2007
4.1.5. Livsmedelsnämnden i Larsmo 1917 - 1920
     
4.2. Övrig industriverksamhet  
4.2.1. Larsmo Träindustri 1945 - 1981
     
27.1.2019