Kyrkliga och frikyrkliga föreningar och församlingar

Uppgifter om dessa finner du i arkivet:

2.4.1. Larsmo Församlings arkiv  
     
2.4.2. Bönehusföreningar  
     
2.4.3 Kyrkans Ungdom i Larsmo 1915 -
2.4.4 Larsmo Baptistförsamling 1874 -
2.4.5. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga 1884 -
     
4.4.2013