Kyrkliga och frikyrkliga föreningar och församlingar

Uppgifter om dessa hittar du i arkivet:
 
2.4.1. Larsmo Församlings arkiv  
     
2.4.2. Bönehusföreningar  
     
2.4.3 Kyrkans Ungdom i Larsmo 1915-
2.4.4 Larsmo Baptistförsamling 1874-
2.4.5. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga 1884-
     
4.4.2013