Idéella och understödsföreningar i Larsmo

Uppgifter om dessa ideella och understödsföreningar finner du i arkivet: 
 
2.1.1. Larsmo hembygdsförening r.f.  
     
2.1.2. Ungdoms- och nykterhetsföreningar  
2.1.2.1. Larsmo ungdoms- och nykterhetsförening 1905 - 1999
2.1.2.2. Eugmo nykterhetsförening 1923 - 2001
     
2.1.3. Syföreningar  
2.1.3.1. Larsmo Missionssyförening 1906 -
2.1.3.2. Syförening för sjömansmissionen 1920 - talet
     
2.1.4. Marthaföreningar  
2.1.4.1. Larsmo Marthaförening r.f. 1922 -
2.1.4.2. Eugmo Marthaförening r.f. 1926 -
2.1.4.3 Bosund Marthaförening r.f. 1933 - 2007
2.1.4.4. Jakobstads Marthadistriktsförbund  
     
2.1.5. FRK Larsmo Lokalavdelning 1951 -
2.1.6. Folkhälsan i Larsmo 1921 -
2.1.7. Larsmo Barnträdgårdsförening 1964 - 1978
2.1.8. Garantiföreningen för Larsmo Sportstuga 1964 - 1989
2.1.9. Föreningen Skärgårdsrådet 1977 - 2015
     
2.1.10.  Brandväsendet i Larsmo  
2.1.10.1. Larsmo Frivilliga Brandkår 1934 - 1939
     
2.1.11.  Lantmannagillen  
2.1.11.1. Larsmo (Eugmo) Lantmannagille  1908 - 1986
2.1.11.2. Eugmo Lantmannagille 1908 - 1969
     
2.1.12.  Larsmo 4H 1941 -
     
2.1.13.  Fiskargillen  
2.1.13.1. Eugmo Fiskargille 1943 -
2.1.13.2. Larsmo fiskargille 1931 -
     
2.1.14.  Larsmo skyddskår, Lotta Swärd, Vapenbrödraföreningen  
2.1.14.1. Larsmo skyddskår  
2.1.14.2. Vapenbrödraföreningen  
2.1.14.3. Lotta Svärd  
     
2.1.15. Larsmo Hälsovänner 1990 - 2009
2.1.16. Larsmo När-TV 1988 -
2.1.17. Fagernäs Byaråd r.f. 1540 --
     
27.1.2019