Idéella och understödsföreningar i Larsmo

Uppgifter om dessa ideella och understödsföreningar hittar du i arkivet: 
 
2.1.1. Larsmo hembygdsförening  
     
2.1.2. Ungdoms- och nykterhetsföreningar  
2.1.2.1. Larsmo ungdoms- och nykterhetsförening 1905-1999
2.1.2.2. Eugmo nykterhetsförening 1923-2001
     
2.1.3. Syföreningar  
2.1.3.1. Larsmo Missionssyförening 1906-
2.1.3.2. Syförening för sjömansmissionen 1920-talet
     
2.1.4. Marthaföreningar  
2.1.4.1. Larsmo Marthaförening 1922-
2.1.4.2. Eugmo Marthaförening 1926-
2.1.4.3 Bosund Marthaförening 1933-2007
2.1.4.4. Jakobstads Marthadistriktsförbund  
     
2.1.5. FRK Larsmo Lokalavdelning 1951-
2.1.6. Folkhälsan i Larsmo 1921-
2.1.7. Larsmo Barnträdgårdsförening 1964-1978
2.1.8. Garantiföreningen för Larsmo Sportstuga 1964-1989
2.1.9. Föreningen Skärgårdsrådet 1977-2015
     
2.1.10.  Brandväsendet i Larsmo  
2.1.10.1. Larsmo Frivilliga Brandkår 1934-1939
     
2.1.11.  Lantmannagillen  
2.1.11.1. Larsmo (Eugmo) Lantmannagille  1908-1986
2.1.11.2. Eugmo Lantmannagille 1908-1969
     
2.1.12.  Larsmo 4H 1941-
     
2.1.13.  Fiskargillen  
2.1.13.1. Eugmo Fiskargille 1943-
2.1.13.2. Larsmo fiskargille 1931-
     
2.1.14.  Larsmo skyddskår, Lotta Swärd, Vapenbrödraföreningen  
2.1.14.1. Larsmo skyddskår  
2.1.14.2. Vapenbrödraföreningen  
2.1.14.3. Lotta Svärd  
     
2.1.15. Larsmo Hälsovänner 1990-2009
2.1.16. Larsmo När-TV 1988-
2.1.17. Fagernäs Byaråd 1540-
     
27.1.2019